แทรก/แก้ไข ลิงค์
Call Us
02 612 9230-32, 080 064 8000
Member Login
Login
Forgot Password?  Register
 
Testimonial
" ออกมาเป็นที่พอใจมากคะได้สเป็คสีที่ระบุไว้เลยคะ แถมเจ้าหน้าที่ก็ใจดีคะ ทำให้ได้หมดทุกอย่างคะ บริการดีมาก กันเอง "
คุณเจ เจ้าของร้านเพชรทองเอราวัณเยาวราช
คู่มือการใช้งาน MakeWebEasy
แทรก/แก้ไข ลิงค์  กลับหน้าหมวดหมู่คู่มือ
คำสั่งสำหรับให้แทรก/แก้ไขลิงค์
ใช้เมื่อต้องการใส่ ลิงค์ ที่เนื้อหาหรือรูปภาพ

วิธีการใช้งานคำสั่งสำหรับแทรกและแก้ไขลิงค์
1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการใส่ลิงค์ จากนั้นใช้เมาส์ลากทับข้อความนั้นๆ และคลิกเลือกตำแหน่งหมายเลข1
 

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกที่อยู่ในการอ้างอิง Url ที่เป็นเป้าหมายหรือที่ๆต้องการจะเชื่อมโยงไปถึง2. จะมี Pop-up ขึ้นมา ในตำแหน่งหมายเลข1 ให้วาง Url ที่ copy มา หลังจากนั้น คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข2
 

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกที่อยู่ในการอ้างอิง Url ที่เป็นเป้าหมายหรือที่ๆต้องการจะเชื่อมโยงไปถึง
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก บอกปุ่มบันทึก กรณีเมื่อทำการตั้งค่าระบบตามต้องการเรียบร้อย3. การให้ลิงค์เปิดหน้าต่างใหม่ คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข1 เลือกหมายเลข2 เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข3

 

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกการตั้งค่าการเปิดหน้าเพจที่เชื่อมโยงไปถึง
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก บอกชนิดการตั้งค่าการเปิดหน้าต่างใหม่ของหน้าเพจที่เชื่อมโยงไปถึง
หมายเลข 3 คือ ตำแหน่งบอก บอกปุ่มบันทึก กรณีเมื่อทำการตั้งค่าระบบตามต้องการเรียบร้อย4. ตัวอย่างการแสดงผล คำสั่งสำหรับให้แทรก/แก้ไขลิงค์   ดังภาพ
 

5. ตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บไซต์ ดังภาพ
 

6. การให้ลิงค์เปิดหน้า จอเล็ก POP UP การให้ลิงค์เปิดหน้าต่างใหม่ Pop-up คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข1 และเลือกที่ตำแหน่งหมายเลข2
 

หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกการตั้งค่าการเปิดหน้าเพจที่เชื่อมโยงไปถึง
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก บอกชนิดการตั้งค่าการเปิดหน้าต่างใหม่ของหน้าเพจที่เชื่อมโยงไปถึง6.1 เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เสร็จแล้ว คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข1 (การกำหนดค่าต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และขนาดหน้าจอที่เลือกใช้ ไม่มีค่าตายตัว)


 
หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกปุ่มบันทึก กรณีเมื่อทำการตั้งค่าระบบตามต้องการเรียบร้อย7. ตัวอย่างการแสดงผล คำสั่งสำหรับให้แทรก/แก้ไขลิงค์   แบบเปิดหน้าจอ Pop-up ดังภาพ
 

8. ตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บไซต์ ดังภาพ
 

9. การใส่ลิงค์ที่รูปภาพ เมื่อเราต้องการใส่ลิงค์ที่รูปภาพ ให้คลิกที่ภาพและคลิกที่ตำแหน่งหมายเลข1
 

10. จะมี Pop-up ขึ้นมา ในตำแหน่งหมายเลข1 ให้วาง Url ที่ copy มา หลังจากนั้น คลิกที่ตำแหน่งหมายเลข2

 
หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกที่อยู่ในการอ้างอิง Url ที่เป็นเป้าหมายหรือที่ๆต้องการจะเชื่อมโยงไปถึง
หมายเลข 2 คือ ตำแหน่งบอก บอกปุ่มบันทึก กรณีเมื่อทำการตั้งค่าระบบตามต้องการเรียบร้อย11. เมื่อใส่เสร็จแล้ว บางภาพจะพบว่ามีขอบสีน้ำเงินรอบๆภาพ


 

12. วิธีแก้ ให้คลิกขวาที่ภาพและเลือกตำแน่งหมายเลขที่1

 
หมายเลข 1 คือ ตำแหน่งบอก บอกที่อยู่เพื่อแก้ไขการตั้งค่าต่างๆของภาพ


13. เลือกคุณสมบัติของรูปภาพ และปรับขนาดของขอบ ใส่เท่ากับ 0 ดังภาพ


14. ตัวอย่างการแสดงผล คำสั่งสำหรับให้แทรก/แก้ไขลิงค์    แบบใส่ลิงค์สำหรับรูปภาพ ดังภาพ


15. ตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บไซต์ ดังภาพ
ตัวอย่างวีดีโอการใช้ระบบ แทรก/แก้ไขลิงค์
คลิกที่นี่
 กลับหน้าหมวดหมู่คู่มือ
หัวข้ออื่นๆ ในหมวดหมู่นี้