กรรมการผู้จัดการ Clicknext เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ กับคุณปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อเป็นการขอบคุณและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร.

Related Post

Comments

comments