จะสามารถใส่ LOGO เข้าไปที่เว็บไซต์ได้อย่างไร

Q : จะสามารถใส่ LOGO เข้าไปที่เว็บไซต์ได้อย่างไร
การเพิ่ม LOGO ใส่บนส่วน TOP เว็บไซต์ของคุณ มี 4 ขั้นตอนดังนี้

LOGO
ขั้นตอนที่ 1 เลือกหมวดหมู่ของ Design
ขั้นตอนที่ 2 เลือกส่วน Top > Logo
ขั้นตอนที่ 3 ในส่วนของ Logo type ให้ท่านเลือก Tape Image เลือก Choose ไฟล์โดย Upload Logo ขึ้นมาครับ
ขั้นตอนที่ 4 กด Save เป็นอันเสร็จพิธีครับ

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Comments

comments