Header ส่วนหัวเว็บไซต์ต้องมีขนาดเท่าไหร่ จึงจะสวยงาม เหมาะสม ?

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถเลือกรูปภาพที่มีขนาด เหมาะสม ตามคำแนะนำเพื่อนำมาใช้เป็น Header ส่วนหัวเว็บไซต์ของคุณได้ค่ะ

top

 

ตัวอย่างการแสดงผล Top Website

ภาพ ที่ 1

MakeWebEasy-Top-website

ภาพ ที่ 2

MakeWebEasy-Top-website-02

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : Background (พื้นหลัง)  Top Website สามารถ กำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
1. กำหนดเป็น สี
2. กำหนดเป็น รูปภาพ
ความสูงของ Top Website จะยึดจาก ความสูงของ Logo เว็บไซต์เป็นหลัก

 

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments