วิธีการตกแต่งพื้นหลัง(Background) ในเว็บไซต์

วิธีการตกแต่ง Background ในเว็บไซต์ สามารถปรับแต่งรูปแบบด้วยการใช้สีหรือรูปภาพเป็น Background (พื้นหลัง) ของเว็บไซต์ได้ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกรูปแบบพื้นหลังที่ต้องการได้ มีขั้นตอนการปรับแต่งดังนี้

1. เลือกเมนู Design
2. คลิกเลือกเมนู Background
3. เลือกเปลี่ยนพื้นหลัง (Background) เป็นสี
4. เลือกเปลี่ยนพื้นหลัง (Background) เป็นภาพ
5. คลิก บันทึก ภาพพื้นหลังที่เลือก

เปลี่ยนbackground

วิธีเปลี่ยนพื้นหลัง (Background) เป็นสี
1. คลิกปุ่มสี
2. คลิกเลือกสีที่ต้องการ
3. คลิก Choose สีที่ต้องการ และคลิกปุ่ม บันทึก

เลือกสี


ตัวอย่าง
การเลือกพื้นหลัง (Background) เป็นสี
สีตัวอย่าง


วิธีเปลี่ยนพื้นหลัง (Background) เป็นภาพ

1. คลิกปุ่ม รูปภาพ
2. เลือก Choose รูปภาพที่ต้องการ

เลือกchooseรูป

 

3. เลือกภาพที่ต้องการเป็นภาพพื้นหลัง (Background)
4. คลิกปุ่ม Add Images เพื่อเลือกรูปที่ต้องการใช้งาน

เลือกรูป1

 

5. เลือก Background Posittion ที่ต้องการ
6. กดปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยัน

เลือกposition1

 

ตัวอย่าง การเลือกพื้นหลัง (Background) เป็นรูปภาพ
bg

 

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments

TagsDesign