ระบบปฏิทินกิจกรรม คือระบบที่ให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเพิ่มกิจกรรมหรืออีเว้นท์ต่างๆ ที่ทางเว็บไซต์จัดขึ้นหรือต้องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราสามารถเห็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดได้อีกทางนึง มีขั้นตอนดังนี้

การจัดการระบบปฎิทินกิจกรรม

1. ไปที่เมนู More Feature
2. เลือกเมนู Events Calendar

1

 

3. คลิก เพิ่มกิจกรรม เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ต้องการ

3

4. กรอกรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม

  1. กำหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดกิจกรรม
  2. กรอกข้อมูลชื่อกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องการโปรโมท
  3. บันทึก ข้อมูล

เพิ่ม

 

5. สามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของกิจกรรมในระบบ Event Calendar ได้ เพื่อใช้แสดงถึงสถานะหรือความแตกต่างของประเภทกิจกรรม

 

 

ตัวอย่าง ปฏิทินกิจกรรม (Events Calendar) ที่แสดงผลสีของกิจกรรม

ตัวอย่าง ปฏิทินกิจกรรม (Events Calendar) แสดงผล แบบปฏิทิน

โชว์ปฏิทิน

ตัวอย่าง ปฏิทินกิจกรรม (Events Calendar) แสดงผล แบบรายการ

โชว์รายการ

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments