Embed Code ตือการนำ Source code จาก community ต่างๆ เข้ามาใส่ในเว็บไซต์ เพื่อให้มีการทำงานที่แตกต่างกันตามที่ community นั้นๆอนุญาตให้นำ Source code ออกมาใช้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถนำ  Source code ต่างๆ มาฝังไว้ที่เว็บไซต์ได้

การจัดการ Embed Code

1. เลือกเมนู More Feature

2. เลือกเมนู Embed code

embedcode_01

3. เลือกประเภทของ Embed code ที่ต้องการนำมาติดตั้งได้จากส่วนนี้ โดยสามารถแยกเป็นประเภทได้ดังนี้

 

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments