เมนูด้านข้าง(Side menu) คือเมนูที่เชิ่อมโยงระบบไปยัง Page ที่เราได้สร้างไว้ โดยจะแสดงในบริเวณด้านข้าของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับแต่งรูปแบบ และตั้งค่าการแสดงผลต่างๆของเมนูด้านข้างได้จากส่วนนี้

วิธีการจัดการ Widget เมนูด้านข้าง

ต้องทำการเปิดใช้งานเมนูด้านข้าง (Side menu) ก่อน ดังนี้

1. ไปที่ Design

2. ไปที่ Side

3. ไปที่ Widget

4. หา Widget ที่ชื่อว่า Side menu กด On เพื่อเปิดใช้งานเมนูด้านข้าง

sideWidgetMenu_01

5. เมื่อเปิดเมนูด้านข้างแล้วจะมีกล่องเมนูด้านข้าง (Side menu) ปรากฎมาที่ด้านข้างของเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งรูปแบบและการแสดงผลต่างๆ ของเมนูด้านข้างได้

sideWidgetMenu_02

6. กล่องเมนูด้านข้าง (Widget Side menu) สามารถแบ่งการจัดการออกเป็น 3 คำสั่งดังนี้

- Change style สำหรับปรับแต่รูปแบบเมนูด้านข้าง

- Manage สำหรับจัดการการแสดงผลของเมนูด้านข้าง

- Close สำหรับปิดกล่องเมนูด้านข้าง

sideWidgetMenu_03

 

การปรับแต่งรูปแบบเมนูด้านข้าง

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับเมนูด้านข้างได้ 2 ทางคือ การกดที่ Style ที่อยู่ในเมนูหลักหรือกดที่ Widget Side menu ที่แสดงอยู่เหนือกล่องเมนูด้านข้าง แล้วเลือกเมนูย่อย Change style เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง Change Style โดยจะแบ่งการแสดงผลเป็นสองส่วนดังนี้

- ตัวอย่างการแสดงผลเมนูด้านข้าง จะแสดงตัวอย่างสี ฟอนต์ ขนาดตัวอักษรของหัวข้อเมนูและเมนู เลือกสีและการแสดงผลเส้นคั่นหัวข้อและเส้นคั่นเมนูเป็นต้น

- ส่วนของการปรับแต่งการแสดงผลเมนู จะสามารถปรับแต่งเมนูได้ตามคำสั่งต่างๆ ดังนี้

1. ส่วนของการปรับแต่ง Title

1.1 Font style - เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับ Title

1.2 Font size - เลือกขนาดตัวอักษรสำหรับ Title

1.3 ปุ่ม B , I และ U - ปรับแต่งตัวอักษร Title B คือตัวหนา I คือตัวเอียง และ U คือใส่เส้นใต้ตัวอักษร

1.4 สีตัวอักษร - เลือกสีตัวอักษรสำหรับ Title

1.5 สีเส้นคั่นระหว่างเมนู - กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นคั่นระหว่าง Title กับกลุ่มเมนู และสามารถปรับแต่งสีเส้นคั่นได้

2. ส่วนของการปรับแต่งเมนู

2.1 Font style - เลือกรูปแบบตัวอักษรสำหรับ Menu

2.2 Font size - เลือกขนาดตัวอักษรสำหรับ Menu

2.3 ปุ่ม B , I และ U - ปรับแต่งตัวอักษร Menu B คือตัวหนา I คือตัวเอียง และ U คือใส่เส้นใต้ตัวอักษร

2.4 สีตัวอักษร  - เลือกสีตัวอักษรสำหรับ Menu

2.5 สีตัวอักษรเมื่อเมาส์ชี้ - เลือกสีตัวอักษรสำหรับการแสดงเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

2.6 Background color - สีพื้นหลัง Menu

2.7 Background color hover - สีพื้นหลังสำหรับการแสดงเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

2.8 สีเส้นคั่นระหว่างเมนู - กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นคั่นระหว่าง Menu และสามารถปรับแต่งสีเส้นคั่นได้

2.9 Hover underline - กดเลือก Show เพื่อแสดงเส้นใต้ตัวอักษรเมื่อมีเมาส์ขี้ที่ Menu

sideWidgetMenu_04

 

การจัดการการแสดงผลของเมนูด้านข้าง

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้าไปปรับเมนูด้านข้างได้ 2 ทางคือ การกดที่ Manage ที่อยู่ในเมนูหลักหรือกดที่ Widget Side menu ที่แสดงอยู่เหนือกล่องเมนูด้านข้าง แล้วเลือกเมนูย่อย Manage เมื่อกดแล้วจะแสดงหน้าต่าง Side menu จะแบ่งการทำงานเป็น 2  tab ดังนี้

1. Manage จะแสดงรายชื่อ Page ทั้งหมดที่เราอนุญาตให้แสดงเป็น Side menu เจ้าของเว็บไซต์สามารถเรียงลำดับ กำหนดเมนูหลักเมนูย่อย หรือปิดเปิดเมนูได้จากส่วนนี้

- สามารถกดลากเพื่อเรียงลำดับเมนู หรือสร้างให้เป็นเมนูย่อยได้(สร้างเมนูย่อยได้ไม่เกิน 3 ขั้น) โดยการกดที่สัญลักษณ์

- สามารถปิด หรือเปิดการแสดงเมนูที่ด้านข้างเป็นรายเมนูได้โดย คือการเปิดการแสดงเมนู และ คือการปิดการแสดงเมนู

sideWidgetMenu_05

Title สำหรับกรอกข้อความเพื่อนำมาแสดงเป็น Title ของกล่อง Side Menu

sideWidgetMenu_06

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments