Maintenance page (ปิดปรับปรุงเว็บไซต์) ช่วยให้เราสามารถปิดหน้าเพจชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ได้ และสามารถปรับแต่งข้อความปิดปรับปรุงเว็บไซต์ตามที่เราต้องการได้ เป็นการให้ข้อมูลคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรารับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อที่ช่องทางอื่นได้ มีขั้นตอนดังนี้

การใช้งาน Maintenance page (ปิดปรับปรุงเว็บไซต์)

1. ไปที่เมนู site setting
2. เลือกเมนู Maintenance page ดังภาพ

1

 

3.  เลือก ON/OFF โหมดปรับปรุงร้านค้า โดยสามารถใส่รูปภาพและรายละเอียดข้อความด้วยตนเองได้ ดังภาพ

4. กด บันทึก ข้อมูล

 

ตัวอย่าง โหมดเพจปรับปรุงร้านค้าที่เปิดใช้งาน

ตย.โหมดปิดปรับปรุง

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments