การจัดการระบบปฎิทินกิจกรรม

ระบบปฎิทินกิจกรรม Feature ที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์แสดงวันที่ และรายละเอียดของ Event ที่ทางเว็บไซต์จัดขึ้น เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้คนที่เข้าชมเว็บไซต์เข้าร่วมงานหรือสามารถเห็นปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู More Feature

3. เลือก Events Calendar

 

4. คลิกที่ปุ่ม Add event

 

 

 

 

 

 

5.  ใส่รายละเอียดดังนี้

  • Start date - วันเริ่มต้นกิจกรรม
  • End date - วันสิ้นสุดกิจกรรม
  • Event / Detail - รายละเอียดข้อมูลของกิจกรรม ใส่ชื่อ และ รายละเอียด

 

6. เลือกสีพื้นหลังของกิจกรรม เพื่อใช้แสดงถึงสถานะหรือความแตกต่างของประเภทกิจกรรม รวมถึงเลือก เปิด/ปิด ระบบ Facebook Comment และ Social Share ได้ จากนั้นกด Save

 

 

ตัวอย่างการแสดงผลของระบบปฎิทินกิจกรรม ซึ่งสามารถแสดงผลได้ 2 แบบ คือ

1. แบบปฏิทิน

 

2. แบบรายการ

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments