การตั้งค่า Instagram API

การตั้งค่า Instagram API เป็นการเชื่อมต่อกับ Instagram ของร้านค้ากับหน้าเว็บไซต์ สามารถดึงรูปภาพ และ ข้อมูล profile จาก Instagram มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์ และ สามารถดึงรูปภาพจาก Instagram เพิ่มเป็นรูปภาพสินค้าในเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ (Manage)

2.ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ (Site setting)

3. เลือกเมนู Instagram API

4. คลิก เชื่อมต่อ

 

5. ระบบแสดงหน้า pop-up เพื่อเชื่อมต่อกับ Instagram จากนั้นคลิก Log in เข้าสู่ระบบ Instagram

 

 

6. จากนั้นระบบจะทำการ Connect ให้ เมื่อเชื่อมต่อแล้วสามารถเข้าไปจัดการในส่วนของ ระบบ Instagram ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการโชว์รูปภาพจาก Instagram หรือ Import Product จาก Instagram ได้

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments