คู่มือการเปิดใช้งานระบบชำระเงิน บัวหลวง ไอเพย์

บัวหลวง ไอเพย์ บริการชำระเงินออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของคุณได้ทันที สะดวก และง่ายในการใช้งาน สามารถรับชำระได้ทั้งบัตรเดบิต และบัตรเครดิต

การสมัครใช้งาน Merchant iPay

คุณสามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกแบบคำขอใช้บริการ และยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

สำหรับนิติบุคคล 

 • สำเนาหน้าจอเว็บไซต์ของร้านค้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
 • Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายงานการประชุม เฉพาะกรณีร้านค้านำเงินเข้าบัญชีอื่นที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่ขอเปิดร้านค้า

สำหรับร้านค้าทั่วไป

 • สำเนาหน้าจอเว็บไซต์ของร้านค้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของร้านค้า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • Statement การเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปภาพสถานประกอบการของร้านค้า พร้อมลงนามและยืนยันความน่าเชื่อถือของร้านค้า

เอกสารประกอบที่ใช้ ผู้มีอำนาจลงนามของร้านค้าจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

การเปิดใช้งาน บัวหลวง ไอเพย์

ให้เราล็อกอินเข้าไปที่ระบบหลังบ้านของ MakeWebEasy https://www.makewebeasy.com/login

 • เมื่อเข้ามาแล้วให้เราไปที่หมวด “จัดการเว็บ”
 • เลือก “อี-คอมเมิร์ช”
 • คลิกที่ “บัญชีรับเงิน” 
 • หลังจากนั้นให้เราคลิกที่ “เพิ่มช่องทางการชำระเงิน”

 • เลือก “บริการบัวหลวง ไอเพย์”

 • ให้เรากรอก Merchant ID ที่ทางธนาคารส่งมาให้ทางอีเมล แล้วเลือกสกุลเงินที่ตกลงไว้กับทางธนาคาร

ก่อนกดบันทึก ให้เรา Copy ลิงก์ Datafeed URL แล้วส่งอีเมลให้กับธนาคารกรุงเทพ 

เพื่อให้ทางธนาคารกรุงเทพเข้าถึงข้อมูลการรับชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ และรายงานผลการชำระเงิน กลับมาให้กับคุณทางอีเมล

ข้อมูลบริการเพิ่มเติม
website : https://www.makewebeasy.com
โทร : 02 217 7999
Line : @makewebeasy
Facebook : facebook.com/makewebeasy
Twitter : twitter.com/makewebeasy
Instagram : instagram.com/makewebeasy

Related Post

Comments

comments