• Content Marketing

    9 เทคนิคการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ให้โดน

    มีความเข้าใจผิดในการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่เจอบ่อยๆ เช่น เขียนเยอะๆ หรือใส่เนื้อหาเยอะๆ เว็บเราจะได้ดูมีข้อมูลแน่น สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการของเว็บเรา ส่วนตัวผมถ้าเจอเว็บแบบนี้ ปิดหนี เลย ก่อนอื่นควรเข้าใจธรรรมชาติ ของคนเข้าเว็บไซต์ก่อน ว่าคนเข้าเว็บไซต์ไม่อ่าน แต่เป็นการ Scan (การอ่านผ […]
  • ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

    กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู […]