Feature Update ประจำสัปดาห์ 27/04/2560

ทีมพัฒนา MakeWebEasy สวัสดีครับ

ทีมงานมีการอัพเดทความคืบหน้าและแผนพัฒนาระบบ MakeWebEasy ให้กับลูกค้าทราบประจำสัปดาห์ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงแผนการพัฒนาระบบของ MakeWebEasy ที่พัฒนาเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการพัฒนา ไปจนกระทั่งแผนพัฒนาในอนาคต โดยสัปดาห์นี้ วันพุธ ที่ 26 เมษายน .. 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

Version 3.61.208 (26/04/2560)

ปรับปรุงและแก้ไข  Feature เพิ่มเติม

 • Forum แก้ไขปัญหารูปในหน้า Forum ไม่แสดงผล
 • Url แก้ไขปัญหา Url ภาษาต่างประเทศใช้งานไมได้
 • Language แก้ไขปัญหาธงชาติเกาหลี ไม่แสดงผล
 • SEO ปรับปรุงระบบ SEO
 • Content ปรับปรุงระบบบทความที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องมากขึ้น

อยู่ในระหว่างพัฒนา

 • SSL พัฒนาให้เว็บไซต์ของลูกค้ารองรับ HTTPS
 • Single Page พัฒนาระบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียว (Single Page website)
 • Menu Management พัฒนาระบบจัดการเมนูใหม่ให้สามารถจัดการเมนูแยกกับระบบเพจได้
 • Back Offcice menu พัฒนาระบบกรุ๊ปเมนูในระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่ายขึ้น

แผนพัฒนาต่อไป

 • Image Resize ปรับปรุงระบบรูปภาพให้ดีขึ้น
 • Slide Advance Setting พัฒนาระบบสไลด์รูปแบบใหม่ ให้สามารถตั้งค่าการใช้งานได้มากขึ้น

 

ทางทีมพัฒนา MakeWebEasy ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะตั้งใจพัฒนาระบบนี้ต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าต่อไป 

หากมีข้อสงสัยหรือแนะนำสามารถส่งมาได้ตามช่องทางเหล่านี้

 

Related Post

Comments

comments