คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบที่ให้เจ้าของร้านสามารถสร้างคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นบ่อยระหว่างการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วย
ลดขั้นตอนการตอบคำถามซํ้า ๆ ระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และลูกค้า เช่น คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ
สินค้า

1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ > คำถามที่พบบ่อย
2. หน้าคำถามที่พบบ่อย จะประกอบไปด้วย
● ส่วนที่ 1 : ค้นหา โดยสามารถค้นหาคำถามได้

 

● ส่วนที่ 2 : + เพิ่มคำถามที่พบบ่อย โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังนี้
1. กำหนดคำถาม เช่น วิธีการสั่งซื้อสินค้า
2. กำหนดคำตอบ เช่น สามารถสั่งซื้อได้ 3 ช่องทางคือ Website , Line และ
Facebook โดยมีขั้นตอนดังนี้ …
3. คลิกเลือกหมวดหมู่ หากยังไม่มีหมวดหมู่ ให้คลิกที่ปุ่ม + สร้างหมวดหมู่ใหม่ และกรอกชื่อหมวดหมู่

 

4. คลิกที่ปุ่มบันทึก

หมายเหตุ : หากต้องการเปิดระบบคำถามที่พบบ่อยให้แสดงบนเว็บไซต์ ต้องทำการสร้างเพจคำถามที่พบบ่อย
ก่อน