การจัดการกล่องเก็บไฟล์

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > กล่องเก็บไฟล์
2. ข้อมูลในกล่องเก็บไฟล์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

การจัดการลบข้อมูลในกล่องเก็บไฟล์

1. เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการลบ เมื่อคลิกเลือกโฟล์เดอร์เรียบร้อยแล้ว จะขึ้นรายละเอียด ไฟล์รูปภาพ (หากเป็นเอกสารจะอยู่ในโฟล์เดอร์ Ducument ทั้งหมด)

2. คลิก Select All หากต้องการลบทุกไฟล์ในโฟล์เดอร์ เพื่อจะได้ลบครั้งเดียว หรือหากไม่ต้องการลบหมด ให้คลิกที่รูปภาพหรือเอกสารนั้น เมื่อคลิกแล้วอันไหนที่ถูกเลือก กรอบจะเป็นสีฟ้า

3. กดปุ่มไอคอนถังขยะสีแดง Remove ที่อยู่ทางด้านขวามือ

หมายเหตุ : หากต้องการลบโฟลเดอร์ทิ้ง จะต้องลบไฟล์ที่อยู่ในโฟล์เดอร์นั้นทั้งหมดก่อน

 

การจัดการเพิ่มข้อมูลในกล่องเก็บไฟล์

1. คลิก + สร้างโฟลเดอร์ใหม่ (หากมีโฟล์เดอร์อยู่แล้วคลิกเลือกโฟล์เดอร์นั้นแล้วข้ามขั้นตอนไปที่ข้อ 4 )

2. ใส่ชื่อโฟลเดอร์
3. คลิกสร้างโฟลเดอร์

4. คลิกปุ่มสีฟ้า กดเลือก Browse เลือกรูปภาพหรือไฟล์เอกสาร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 )

5. จากนั้นรูปภาพหรือเอกสารจะเข้ามาอยู่ในกล่องเก็บไฟล์ของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว สามารถนำรูปภาพไปใช้ตามส่วนข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้