จัดการข้อมูลแจ้งเลขพัสดุ

การจัดการเลขพัสดุ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบพัสดุของตนเอง และง่ายต่อการติดตามสินค้าสำหรับเจ้าของร้านค้า ก็สามารถแจ้งเลขพัสดุได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไล่ตอบหรือแจ้งทีละออเดอร์ (หากต้องการตั้งค่าการขนส่ง สามารถตั้งค่าได้ที่เมนูระบบขนส่ง)

วิธีการจัดการเลขพัสดุ

● ไปที่เมนู จัดการเว็บ > อี-คอมเมิร์ช > จัดการเลขพัสดุ

สำหรับหน้าจัดการเลขพัสดุ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้

● ส่วนที่ 1 : การค้นหา

เจ้าของร้านค้าสามารถค้นหารหัสหัสดุ , ชื่อลูกค้า , เลขที่ใบสั่งซื้อ และประเภทลูกค้าทั้งเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

 

● ส่วนที่ 2 : เพิ่มรหัสพัสดุ
เจ้าของร้านค้าสามารถกรอกข้อมูลพัสดุ ได้ดังนี้

1. เลขที่ใบสั่งซื้อ
2. ชื่อลูกค้า
3. ผู้ให้บริการขนส่ง
4. ประเภทการส่งสินค้า
5. รหัสพัสดุ
6. วันที่ส่งสินค้า
7. เวลาที่ส่งสินค้า
8. แสดงเวลา
9. แจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล์

 

● ส่วนที่ 3 : รายละเอียดเลขพัสดุ

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เจ้าของร้านค้าสามารถเช็ครายละเอียดของแต่ละออร์เดอร์ได้ โดยแสดงข้อมูลดังนี้

1. วันที่/เวลาส่งสินค้า
2. ลูกค้า
3. รหัสพัสดุ
4. ผู้ให้บริการขนส่ง
5. ประเภทการส่งสินค้า
6. เลขที่ใบสั่งซื้อ
7. วันที่สั่งซื้อ
8. send email

 

ส่วนที่ 4 : สัญลักษณ์ต่าง ๆ
– สัญลักษณ์ที่ 1 : ปากกา คือ แก้ไขรายละเอียดจัดการเลขพัสดุ
– สัญลักษณ์ที่ 2 : กล่องสี่เหลี่ยม ในกรณีที่ต้องการลบเลขพัสดุออกจากระบบให้คลิก
ที่กล่องสี่เหลี่ยม และกดที่ปุ่มลบ ที่อยู่ด้านล่างสุด