การจัดการบล็อค IP Address

การบล็อค IP Address

สามารถจัดการป้องกันการโพสข้อความที่เป็นถูกมองว่าเป็น spam จากหน้าแจ้งการชำระเงิน (inform payment) , หน้าติดต่อเรา (contact) และเว็บบอร์ด (webboard) โดยการบล็อค IP address ของผู้ที่กระทำผิดซ้ำ ๆ

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > บล็อค IP Address
2. บล็อค IP Address จะประกอบไปด้วย
● ส่วนที่ 1 : ค้นหา IP Address

● ส่วนที่ 2 : + เพิ่มไอพีแอดเดรสที่ไม่อนุญาต ใส่ไอพี และกดบันทึก

● ส่วนที่ 3 : รายละเอียด IP Addres ที่ถูกบล็อคทั้งหมด (ถ้ามี)