จัดการระบบราคาขาย

จัดการระบบราคาขาย

ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการราคาสินค้าที่หน้าเดียว ไม่ต้องเสียเวลาคลิกเข้าไปจัดการทีละรายการ โดยเฉพาะเวลาที่มีการขายสินค้าราคาพิเศษ ลดราคา

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > สินค้า > จัดการราคาสินค้า
2. แก้ไขราคาสินค้า

  • ราคาปกติ
  • ราคาพิเศษ (หากยังไม่เคยกำหนดให้คลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมก่อน)
  • ราคาสมาชิก (หากยังไม่เคยกำหนดให้คลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมก่อน)


3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก