จัดการสินค้าสำหรับขายส่ง

จัดการสินค้าสำหรับขายส่ง

ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าแบบขายส่ง สามารถตั้งค่ากำหนดรายละเอียดการขายส่งได้

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > สินค้า > ราคาสินค้าขายส่ง
2. คลิกที่ รูปปากกา เพื่อทำการจัดการราคาขายส่ง

3. กดปุ่ม เปิด ราคาขายส่ง เช่น ขายส่ง 10 ชิ้นขึ้นไป ราคาขายส่งตกชิ้นละ 25 บาท แต่ถ้าสมัครสมาชิก
ได้ราคาตกชิ้นละ 20 บาท

  • กำหนดจำนวนชิ้น
  • กำหนดราคาขายส่ง
  • กำหนดราคาขายส่งสำหรับสมาชิก


4. หากมีเงื่อนไขมากกว่า 1 ให้คลิกปุ่ม + เพิ่มเงื่อนไข

5. หากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก