การจัดหมวดหมู่บทความ

หมวดหมู่

ในกรณีที่ไม่สร้างหมวดหมู่ที่เมนูนี้ ก็สามารถเข้าไปสร้างได้ตอนเพิ่มบทความเนื้อหาใหม่ ในส่วนของหมวดหมู่ โดยหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็น หมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อย

● สร้างหมวดหมู่หลัก

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > บทความ > หมวดหมู่
2. ให้กรอกชื่อหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ (ด้านซ้ายมือจะเป็นการสร้างหมวดหมู่ใหม่ ส่วน
ทางด้านขวามือจะเป็นหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้อยู่แล้ว)
3. คลิกปุ่มสีฟ้า + สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่

4. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ชื่อหมวดหมู่จะปรากฎอยู่ที่ด้านขวามือ

 

 ● สร้างหมวดหมู่ย่อย

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > บทความ > หมวดหมู่
2. ให้กรอกชื่อหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ (ด้านซ้ายมือจะเป็นการสร้างหมวดหมู่ใหม่ ส่วนทางด้านขวามือ
จะเป็นหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้อยู่แล้ว)
3. คลิกเลือก สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย

4. คลิกเลือกตัวเลือกหมวดหมู่หลัก ที่จะให้หมวดหมู่ย่อยที่เราสร้างเข้าไปอยู่
5. คลิกปุ่มสีฟ้า + สร้างหมวดหมู่เนื้อหาใหม่

6. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ชื่อหมวดหมู่จะปรากฎอยู่ที่ด้านซ้ายมือ โดยหมวดหมู่ย่อยจะไปต่อท้ายหมวดหมู่หลักที่เราเลือก