การจัดการหมวดหมู่อัลบั้ม

หมวดหมู่

ในกรณีที่ไม่สร้างหมวดหมู่ที่เมนูนี้ ก็สามารถเข้าไปสร้างได้ตอนเพิ่มอัลบั้มใหม่

การสร้างหมวดหมู่

1. ไปที่จัดการเว็บ > แกลเลอรี > หมวดหมู่อัลบั้ม
2. ให้กรอกชื่อหมวดหมู่ด้านซ้ายมือ (ด้านซ้ายมือจะเป็นการสร้างหมวดหมู่ใหม่ ส่วนทางด้านขวามือ
จะเป็นหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้อยู่แล้ว)

3. คลิกปุ่มสีฟ้า + สร้างหมวดหมู่อัลบั้มใหม่
4. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ชื่อหมวดหมู่จะปรากฎอยู่ที่ด้านขวามือ