จัดการเว็บไซต์ส่วนล่าง ที่อยู่การติดต่อ ลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์

การจัดการเว็บไซต์ส่วนล่าง หรือ Footer

เป็นส่วนล่างสุดของเว็บไซต์ที่จะติดไปทุก ๆ หน้า ส่วนมากจะไว้แสดงข้อมูลการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ช่องทางโซเชียล หรือเมนูอื่น ๆ เพิ่มเติม

1. รูปแบบ

เจ้าของเว็บไซต์สามารถตั้งค่าการแสดงผลของ Footer ได้ทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้

 

2. พื้นหลังส่วนล่าง

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ พื้นหลังส่วนล่าง และ แถบส่วนล่าง โดยพื้นหลังส่วนบนจะเป็นบริเวณข้อความ หรือ Social ส่วนแถบส่วนล่างจะอยู่บริเวณ Copyright

    • พื้นหลังส่วนล่าง สามารถเลือกใช้ได้ทั้งรูปแบบสีพื้นหลัง และ รูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงพื้นหลังส่วนล่างเป็นสี

ตัวอย่างการแสดงภาพพื้นหลังแบบเต็มจอ

 

    • แถบส่วนล่าง สามารถเลือกใช้ได้แค่รูปแบบสีพื้นหลังเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้พื้นหลังแถบส่วนล่างเป็นสี

 

3. Widget
เป็นระบบฟังก์ชั่นการใช้งานเล็ก ๆ ที่สามารถเปิด / ปิด การใช้งานได้ตลอด

1. ไปที่ ออกแบบ > ส่วนล่าง> วิดเจ็ต
2. เปิดวิตเจ็ต ที่ต้องการใช้งาน หรือกดปิดวิตเจ็ตหากไม่ต้องการใช้งาน

 Copyright – แสดงถึงลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ห้ามคัดลอกใด ๆ
● Facebook likebox – ระบบกล่องเฟซบุ๊ก ใช้ได้กับ Footer Layout ที่ 2
● Menu – เปิดเมนูส่วนด้านล่าง (ตั้งค่าเมนูส่วนล่างได้ตามหัวข้อเมนูส่วนล่าง)
● Social Network – แสดง icon ช่องทางการติดต่อของ Social
● Stat Counter – ตัวนับสถิติจำนวนผู้เข้าชม
● Tags – แสดงแท็กในเว็บไซต์ (การค้นหายอดนิยม) ใช้ได้กับ Footer Layout ที่ 4
 Text – ระบบข้อความ สามารถใส่รายละเอียดข้อความได้ เช่น ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์

ตัวอย่างการเปิดใช้งานวิดเจ็ตสำหรับเมนูส่วนล่างทุกตัว

 

4. เมนูส่วนล่าง

1. ไปที่ ออกแบบ > ส่วนล่าง> เมนูส่วนล่าง
2. คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มกลุ่มเมนู

 

3. กำหนดชื่อปุ่มเมนู ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านบริการ

 

4. จากนั้นกำหนดเมนูในกลุ่มนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเมนู

 

5. ตั้งค่าในแต่ละเมนูได้โดยใส่รายละเอียดดังนี้

  • ชื่อในช่องเมนูส่วนล่าง เช่น แจ้งชำระเงิน , ตรวจสอบเลขพัสดุ
  • ประเภทของลิงก์ โดยมี 2 ประเภทคือ

● URL : เป็นการเชื่อม Link ภายนอก เมื่อคลิกที่เมนูให้ไป URL เว็บไซต์อื่น
● เพจ : เป็นการเชื่อมเมนูภายในเว็บไซต์ จากเพจที่สร้างขึ้น

  • เปิดเป็นหน้าต่างใหม่ หากติ๊กเลือก เมื่อคลิกที่เมนูจะเปิด Tab Browser ใหม่ แนะนำว่าหากใช้เป็น URL ไปที่นอกเว็บไซต์ ให้เลือกเปิดหน้าต่างใหม่ แต่หากเลือกเป็นเพจ ไม่จำเป็นต้องเลือกเปิดหน้าต่างใหม่

 

6. คลิกที่ปุ่มบันทึก ในกรณีที่ต้องการสร้างเพิ่มให้ทำซํ้าเหมือนเดิม

ตัวอย่างเมนูส่วนล่าง