การจัดการแถบโฆษณา Powered by MakeWebEasy.com

การจัดการแถบโฆษณา

การจัดการ เปิด-ปิดการแสดงผลโฆษณา Powered by MakeWebEasy.com ที่ตำแหน่งส่วนล่างของเว็บไซต์ จะใช้งานได้แค่เฉพาะแพ็กเกจ Professional เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > จัดการแถบโฆษณา
2. แสดง “Powered by Makewebeasy” ให้กด “เปิด” / ไม่ต้องการให้แสดง ให้กด “ปิด”

3. คลิกบันทึก

               ภาพตัวอย่าง ตอนที่ยังไม่ปิดการแสดงผลโฆษณา Powered by MakeWebEasy.com

              ภาพตัวอย่าง หลังจากที่ปิดการแสดงผลโฆษณา Powered by MakeWebEasy.com