จัดการ Level ของสมาชิก

การกำหนดกลุ่มสมาชิกจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน และนำไปประยุกต์ใช้กับแคมเปญการตลาดได้

  1. ไปที่จัดการเว็บ > ลูกค้า > กลุ่มสมาชิก
  2. หน้ากลุ่มสมาชิก จะประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 : ค้นหากลุ่มสมาชิก ด้วยชื่อกลุ่ม

ส่วนที่ 2 : + เพิ่มกลุ่มสมาชิก โดยค่าเริ่มต้นของระบบจะเป็นกลุ่มสมาชิกทั่วไป ในกรณีที่ต้องการจัดการให้แต่ละสมาชิกอยู่ในกลุ่มตามเงื่อนไขที่ตั้งขึ้น สามารถจัดการได้ดังนี้

  • คลิกที่ + เพิ่มกลุ่มสมาชิก

  • ใส่ชื่อกลุ่มสมาชิก เช่น ลูกค้า VIP
  • ใส่รายละเอียดกลุ่มสมาชิก เช่น ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท
  • คลิกที่ปุ่มบันทึก