ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น เจ้าของเว็บไซต์สามารถตรวจสอบและดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้  นอกจากนั้น ยังสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel หรือ Print รายการสั่งซื้อได้อีกด้วย

วิธีการเข้าตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

● ไปที่เมนู จัดการเว็บ > อี-คอมเมิร์ช > รายการสั่งซื้อ

โดยหน้ารายการสั่งซื้อ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : การค้นหา

เจ้าของเว็บไซต์สามารถค้นหา เลขที่ใบสั่งซื้อ , ชื่อลูกค้า , เบอร์โทรศัพท์
ค้นหาสถานะการสั่งซื้อ , ค้นหาประเภทลูกค้า และค้นหารายการสั่งซื้อตามช่วงเวลา

 

ส่วนที่ 2 : ปุ่มส่งออกเป็น excel

ในกรณีที่ต้องการใบรายการสั่งซื้อ สามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้

 

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดรายการสั่งซื้อ

ข้อมูลที่แสดงในส่วนนี้ ประกอบไปด้วย
– เลขที่ใบสั่งซื้อ
– ลูกค้า
– วันที่สั่งซื้อ
– ราคา
– สถานะการสั่งซื้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

○ รอการชำระเงิน
○ ชำระเงินแล้วรอการจัดส่ง
○ เก็บเงินปลายทางรอจัดส่ง
○ จัดส่งสินค้าแล้ว
○ ยกเลิกคำสั่งซื้อ

– อัพเดทสถานะ

เมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามา เจ้าของร้านจะต้องมีการแจ้งสถานะว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนไหน เพื่อให้เจ้าของร้านสามารถจัดการออเดอร์ได้ง่าย ไม่ตกหล่น โดยมีระบบช่วยจัดการให้ รวมถึงฝั่งลูกค้าเองจะได้รับอีเมลตามการอัพเดทสถานะต่าง ๆ จากระบบอีกด้วย

 

● ส่วนที่ 4 : สัญลักษณ์ต่าง ๆ
– สัญลักษณ์ที่ 1 : แว่นตา คือ รายละเอียดรายการสั่งซื้อทั้งหมด
– สัญลักษณ์ที่ 2 : เครื่องปรินซ์ คือ รายละเอียดเอกสาร พิมพ์ใบสั่งซื้อ , พิมพ์ใบเสร็จ /
ใบกำกับภาษี , พิมพ์ใบหน้าพัสดุ
– สัญลักษณ์ที่ 3 : กล่องสี่เหลี่ยม ในกรณีที่ต้องการลบออเดอร์ออกจากระบบให้คลิกที่
กล่องสี่เหลี่ยม และกดที่ปุ่มลบ ที่อยู่ด้านล่างสุด