การตั้งค่าข้อความ ระบุความผิดพลาด Error 404

ข้อความ Error 404

ข้อความระบุความผิดพลาด Error 404 จะแสดงขึ้นเมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างในกรณีที่เคยสร้างหน้าเพจไว้และปัจจุบันเว็บไซต์มีการลบหน้าเพจออกไปแล้ว เมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์มีลิงก์หน้านี้อยู่และเปิดเว็บไซต์ จึงเกิดเป็นหน้าเพจ Error 404 เพื่อป้องกันลูกค้าหาข้อมูลไม่เจอ

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > ข้อความ Error 404
2. กรอกรายละเอียด (แนะนำให้ใส่ชื่อเว็บไซต์หลักเอาไว้ เพื่อกลับไปยังหน้าเว็บไซต์หลักได้)

3. คลิกบันทึก

                   ภาพตัวอย่าง การแสดงผลขึ้น Error 404 บนหน้าเว็บไซต์ที่อาจจะถูกลบออกไป