การตั้งค่าป้องกันการคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์

การป้องกันการคัดลอกข้อมูล

ในส่วนนี้จะเป็นการป้องกันข้อมูล จากบุคคลที่ไม่หวังดีที่เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อ Copy ข้อความหรือรูปภาพ ไปใช้จากการคลิกขวา แล้วกดบันทึกรูปภาพ หรือคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุม

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > ป้องกันการคัดลอกข้อมูล
2. ป้องกันการคัดลอกข้อมูล กด เปิด

3. คลิกที่ปุ่มบันทึก

ภาพตัวอย่าง การแสดงผลตอนที่ยังไม่ได้กดปิด ป้องกันการคัดลอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ จะเห็นว่ายังสามารถกดคัดลอกข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของเราได้อยู่นะคะ

ภาพตัวอย่าง การแสดงผลหลังจากกดปิด ป้องกันการคัดลอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์แล้ว จะเห็นได้ว่าเราจะไม่สามารถกดคลิกขวา เพื่อคัดลอกข้อมูลเหมือนตัวอย่างด้านบนได้ค่ะ