ตั้งค่ารูปแบบฟอนต์ ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์ภายในเว็บไซต์

การตั้งค่ารูปแบบฟอนต์

เมื่อเจ้าของเว็บไซต์ต้องการปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษรบนเว็บไซต์ทั้งหมด สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ตามขั้นตอนนี้

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง> รูปแบบฟอนต์
2. กำหนด ฟอนต์, ขนาดฟอนต์ และสีฟอนต์

H2 หัวข้อหน้าเพจ
H4 ชื่อสินค้า/บทความ
– ราคาสินค้า
P ข้อความเกริ่นนำ, รายละเอียด, ทั่วไป
A ลิงก์

3. เมื่อปรับเสร็จเรียบร้อย คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

หมายเหตุ : รูปแบบฟอนต์ของระบบ เป็นฟอนต์ที่ถูกลิขสิทธิ์จาก Google หากต้องการใช้ฟอนต์อื่นเพิ่มเติม
สามารถคลิกที่ปุ่ม + เพิ่มฟอนต์ได้ โดยมีเงื่อนไขการเพิ่มดังนี้

1. ฟอนต์ หรือ รูปแบบตัวอักษร ที่ทำการอัพโหลดเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธ์ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาอนุญาตใช้งานของฟอนต์นั้นๆ โดยผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ, ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งาน หรือมีเอกสารที่แสดงสิทธิสำหรับฟอนต์แต่ละฟอนต์อย่างถูกต้อง

2. ทาง MakeWebEasy.com (บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด) จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น ได้จาการที่ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น