ตั้งค่าแบบฟอร์มออนไลน์

การตั้งค่าฟอร์มออนไลน์ สามารถกำหนดคำแสดงความขอบคุณสำหรับลูกค้าที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้จากส่วนนี้ โดยตั้งค่าได้ดังนี้

1. เลือกการจัดการที่แถบเมนู Manage

2. เลือกเมนู Forms

3. เลือก Form Setting – ตั้งค่าแบบฟอร์ม

 

4. ใส่ข้อความที่ต้องการแสดงเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จ จากนั้นกด Save

 

การแสดงผลเมื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จ จะมีข้อความแถบสีเขียวขึ้นมาที่เราได้ตั้งค่าไว้ ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งค่าจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อย