ปฏิทินกิจกรรม

ระบบแสดงวันที่และรายละเอียดของกิจกรรม Event ที่ทางเว็บไซต์จัดขึ้น เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมได้

1. ไปที่ ไปที่ จัดการเว็บ > ฟีเจอร์อื่น ๆ > ปฏิทินกิจกรรม
2. ปฏิทินกิจกรรม จะประกอบไปด้วย
● ส่วนที่ 1 : ค้นหาช่วงเวลากิจกรรม

● ส่วนที่ 2 : + เพิ่มกิจกรรม โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังนี้
1. กำหนด วันเริ่มต้น และ วันสิ้นสุด ของกิจกรรมนั้น
2. กิจกรรม : กำหนดชื่อกิจกรรมทที่สร้างขึ้น
3. รายละเอียด : กำหนดรายละเอียดของกิจกรรม
4. สีกิจกรรม : กำหนดสีของกิจกรรมที่จะปรากฎอยู่ในปฏิทิน
5. กำหนด เปิด / ปิด
– Facebook Comment
– Social Share


6. คลิกที่ปุ่มบันทึก

● ส่วนที่ 3 : แสดงปฏิทินกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ (ถ้ามี)