ปรับแต่งพื้นหลัง ปุ่ม และธีมของเว็บไซต์

การปรับแต่งพื้นหลังเว็บไซต์
เจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนสีหรือภาพพื้นหลังทั้งหมดของเว็บไซต์ให้เป็นในรูปแบบธีมเดียวกันได้ แต่ในกรณีที่ต้องการให้แต่ละเพจเป็นคนละแบบนั้นจะต้องไปตั้งค่าพื้นหลังตามแต่ละ Section

  • การปรับแต่งพื้นหลังส่วนบน โดยใช้สีพื้นหลัง

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > พื้นหลัง
2. เลือกการจัดการ รูปแบบพื้นหลังเป็น สี
3. กำหนดสีพื้นหลังตามที่ต้องการ
4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ตัวอย่างการใช้พื้นหลังเว็บไซต์เป็นสี

 

  • การปรับแต่งพื้นหลังส่วนบน โดยใช้รูปภาพ

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > พื้นหลัง
2. เลือกการจัดการ รูปแบบพื้นหลังเป็น รูปภาพ
3. อัพโหลดรูปภาพพื้นหลัง โดยคลิกที่ เลือก

 

4. กำหนดการแสดงผลของภาพพื้นหลัง แบ่งออกเป็น

● เต็มจอ คือ ไม่ว่าจะอัพรูปภาพมาขนาดแค่ไหน ภาพจะถูกขยายให้เต็ม
● แสดงซํ้าในรูปแบบตาราง คือ ในกรณีที่อัพโหลดรูปภาพขนาดเล็กภาพจะถูกแสดง
ซํ้าไปเรื่อย ๆ จนเต็มพื้นที่ทั้งหมด
● ขนาดจริง คือ หากรูปภาพขนาดเล็ก พื้นหลังก็จะเหลือพื้นที่สีขาว แต่ถ้าอัพโหลด
รูปขนาดพอดี ภาพก็จะเต็มพื้นที่ เป็นขนาดจริงของรูปที่อัพโหลด

5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ตัวอย่างพื้นหลังแบบเต็มจอ

 

ตัวอย่างภาพพื้นหลังแบบตาราง

 

ตัวอย่างภาพพื้นหลังขนาดจริง

 

 

การปรับแต่งปุ่มของเว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดรูปแบบของปุ่มสั่งซื้อสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ปุ่ม
2. รูปแบบปุ่ม มีทั้งหมด 3 รูปแบบ
3. ปรับแต่งปุ่ม

● สีฟอนต์
● สีพื้นหลัง
● ขนาดเส้นขอบ
● สีเส้นขอบ

4. ปรับแต่งปุ่มเมื่อชี้เมาส์

5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ตัวอย่างการใช้ปุ่ม และสีเวลาชี้เม้าส์

 

 

การปรับแต่งธีมของเว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์สามารถกำหนดรูปแบบธีมในเว็บไซต์ได้ ซึ่งจะเป็นธีมในส่วนตะกร้าสินค้าของฉัน , เข้าสู่ระบบ สมาชิก และช่องกรอกข้อมูลของระบบ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > ปรับแต่ง > ธีม
2. ตั้งค่าธีม ทึบ / สว่าง
3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ตัวอย่างการใช้ธีมทึบ และสว่าง