ปรับแต่งเว็บไซต์หน้าบทความ

สำหรับการปรับแต่ง SEO หน้าสินค้าสามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่เมนูจัดการเว็บ > บทความ > บทความทั้งหมด
 2. เลือกบทความที่ต้องการปรับแต่ง SEO > คลิกที่ปุ่มแก้ไข
 3. เลื่อนลงมาด้านล่างของข้อมูลสินค้า คลิกที่ Show SEO Setting

   

  การใส่ข้อมูล SEO

  • Title tag : ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำ
   ที่ 70 ตัวอักษร
  • Description (คำอธิบายเว็บไซต์) : อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหา
   เกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร
  • Preview : ตัวอย่างการแสดงผลเมื่ออยู่ในหน้าค้นหาบน Google