ปรับแต่งเว็บไซต์หน้าแรก

การใช้งาน SEO จะช่วยให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา
Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ปรับแต่ง SEO
2. กรอกรายละเอียดเพื่อปรับแต่ง SEO
● Title tag : ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำ
ที่ 70 ตัวอักษร

● คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) : อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร

 

● คำค้นหาเว็บไซต์ของคุณใน Google (Keyword) :ใส่คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เพื่อให้
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์ ตัวอย่างการ
ใส่ Keyword1, Keyword2, Keyword3

● Preview : ตัวอย่างการแสดงผลเมื่ออยู่ในหน้าค้นหาบน Google

3. คลิกที่ปุ่มบันทึก