การปิดปรับปรุงเว็บไซต์

ปิดปรับปรุงเว็บไซต์

ในกรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ยังไม่เรียบร้อย ระบบสามารถใส่ข้อความแสดงรายละเอียดของช่องทางติดต่ออื่น ๆ เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และ Social เพื่อให้เว็บไซต์ไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > ปิดปรับปรุงเว็บไซต์
2. เปิด ON ปรับปรุงเว็บไซต์

3. Title tag : ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์ หรือ
ปิดปรับปรุงเว็บไซต์

4. รูปภาพ : จะใส่หรือไม่ก็ได้ ถ้ามีก็ใส่เป็นภาพที่สื่อถึงการปิดปรับปรุงเว็บไซต์

5. รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อมูลการติดต่อในช่องทางอื่น เพื่อใม่ให้เสียโอกาส

6. สีของพื้นหลังเพจปรับปรุงเว็บไซต์ : หากไม่ใส่สีให้เลือกเป็นโปร่ง หากต้องการใส่สีพื้นหลังก็
สามารถคลิกใส่สีได้

7. คลิกบันทึก

                             ภาพตัวอย่าง การแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ การปิดใช้งานชั่วคราว