สร้างแบบฟอร์มออนไลน์

แบบฟอร์ม ออนไลน์ระบบที่ใช้สรา้งสร้างแบบสํารวจ หรือแบบสอบถาม หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็สามารถสร้างฟอร์ม สมัครตัวแทนจําหน่ายได้หรือหากเป็นเว็บไซต์องค์กรก็สามารถสร้างฟอร์มสมัครงานได้

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

1. ไปที่ จัดการเว็บ > แบบฟอร์มออนไลน์> แบบฟอร์ม
2. หน้าแบบฟอร์ม จะประกอบไปด้วย
● ส่วนที่ 1 : ค้นหา โดยสามารถค้นหาชื่อฟอร์มได้


● ส่วนที่ 2 : + เพิ่มแบบฟอร์ม โดยมีขั้นตอนการเพิ่มดังนี้
1. คลิกที่ปุ่มเพิ่มแบบฟอร์ม


2. กรอกรายละเอียดฟอร์ม
– ชื่อฟอร์ม : เช่น สมัครตัวแทนจำหน่าย , สอบถามความพึงพอใจสินค้าหรือ
บริการ
– คำอธิบาย : คำอธิบายละเอียดเกี่ยวกับฟอร์ม


3. เลือกฟิลด์ฟอร์ม โดยจะมีทั้งหมดให้เลือก 7 ประเภท

– Textbox กล่องข้อความที่ใช้กรอกข้อมูล อาทิ ชื่อ , เบอร์ , อีเมล

– Check box ตัวเลือกรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยม โดยกดเครื่องหมายถูกที่ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่ง

– Radio ตัวเลือกรูปแบบวงกลม ใช้ในการเลือกแค่ตัวเลือกนั้นตัวเลือกเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก

– Dropdown ตัวเลือกรูปแบบลิสต์รายการแบบหล่น ใช้ในการเลือกแค่
ตัวเลือกนั้นตัวเลือกเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
 Attach file อัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสาร ตามนามสกุลไฟล์ที่รองรับ
.jpg / .jpeg / .png / .gif / .doc / .docx / .xls / .xlsx / .txt / .pdf

– Date ข้อมูลวันที่

– Time ข้อมูลเวลา

● ส่วนที่ 3 : แสดงแบบฟอร์มทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ (ถ้ามี)
● ส่วนที่ 4 : ตั้งค่าการส่งอีเมล เพื่อแจ้งเตือนหากมีคนกรอกข้อมูลเข้ามาผ่านฟอร์ม สามารถ
กรอกได้มากกว่า 1 Email (e.g.mwe1@mail.com, mwe2@mail.com


หมายเหตุ : หากต้องการเปิดระบบแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์ ต้องทำการสร้างเพจฟอร์มขึ้นก่อน