เปลี่ยนรูปแบบเทมเพลตเว็บไซต์

เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบจากเทมเพลตในระบบได้ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือรูปแบบดีไซต์ที่ชอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู design ในส่วนของการปรับแต่งเว็บไซต์ด้านซ้าย

เทมเพลต

 

2. เลือกเมนู Template เพื่อเลือกเทมเพลตที่ต้องการ

เลือกเทมเพลต

3. เลือก Choose เทมเพลตที่ต้องการ

4. เลือก เปลี่ยนเทมเพลตตามรูปแบบที่ต้องการ

เปลี่ยน, คงข้อมูลเดิม : เทมเพลตเปลี่ยนใหม่ ข้อมูลในหน้าแรกยังคงข้อมูลหน้าแรกเหมือนเดิม
เปลี่ยน, ใช้ข้อมูลจากเทมเพลตใหม่ : เทมเพลตเปลี่ยนใหม่ ข้อมูลในหน้าแรกเปลี่ยนใหม่เหมือนรูปแบบจากเทมเพลต

เลือกรูปแบบเทมเพลต

 

5. เลือกรูปแบบเทมเพลตที่ต้องการ คลิก OK

ตกลงเลือกเทมเพลต