การแสดงผลข้อมูลของร้านค้า

การแสดงผลข้อมูลของร้านค้า

เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของระบบ E-Commerce

เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการตั้งค่าร้านค้าจะประกอบไปด้วย

1.ไปที่ จัดการเว็บ > อี-คอมเมิร์ช > ตั้งค่าร้านค้า
2.ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก เลือก เปิด / ปิด
3. การแสดงผลจำนวนสินค้า ในหน้ารายละเอียดสินค้า เลือก เปิด / ปิด
4. ระบบเปรียบเทียบสินค้า เลือก เปิด / ปิด
5. ระบบรายการสินค้าที่ฉันชอบ เลือก เปิด / ปิด
6. ตัวเลือกผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า เลือก เปิด / ปิด
7. ใส่หมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า
9. ใส่หมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า
10. กด บันทึก