Import products จาก Instagram

Import products จาก Instagram

ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของเว็บไซต์ในการดึงรูปสินค้าจาก Instagram มาไว้ในเว็บไซต์ เพื่อง่าย
ต่อการลงรูปสินค้า

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > สินค้า > เพิ่มสินค้าจาก Instagram
2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการนำเข้าเป็นสินค้า และคลิกปุ่ม นำเข้า (หากยังไม่เชื่อมต่อ Instagram ให้เชื่อมต่อก่อน)
3. เพิ่มรายละเอียดสินค้าจาก Instagram

  • รหัสสินค้า
  • ชื่อสินค้า
  • คำอธิบายสินค้า หมวดหมู่
  • ราคาปกติ

4. คลิก บันทึก