• YouTube เผยฟีเจอร์ “เบลอ” ภาพในวีดีโอ

    สำหรับผู้สร้างสรรค์วีดีโอคงทราบดีว่ากว่าจะถ่ายได้แต่ล่ะฉากแต่ล่ะช็อตนั้นเป็นเรื่องยากแค่ไหน เพียงมีตัวอะไรโดดเข้ามาในฉากเพียงทีเดียววีดีโอนั้นก็เจ๊งไปเลย YouTube เข้าใจความเซ็งตรงนี้ดีและสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเบลอส่วนใดส่วนหนึ่งของวีดีโอได้ก่อนจะปล่อยออกสู่สาธารณะ Related Post 5 เทคนิคกา […]