การจัดการกล่องเก็บไฟล์

การจัดการกล่องเก็บไฟล์ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเข้ามาอัปโหลดไฟล์ ลบไฟล์ต่างๆที่ต้องการได้ โดยสามารถสร้าง folder ที่ต้องการเพื่อแยกประเภทของรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการไฟล์ต่างๆ สามารถจัดการได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู More Feature
2. เลือกเมนู File Manager

1

 

การอัปโหลดไฟล์ภาพ

1. คลิกเลือก folder ทีต้องการอัปโหลดภาพ
2. คลิก File upload เพื่อเพิ่มไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

2

 

3. เลือกภาพที่ต้องการ upload  > Open

3

 

4. ตัวอย่าง รูปภาพที่ upload มาเก็บไว้ใน กล่องเก็บไฟล์ (File Manager)

4

 

การอัปโหลดไฟล์เอกสาร
1. คลิกเลือกโฟลเดอร์ Document
2. คลิกที่ File upload เพื่อเพิ่มไฟล์เอกสารที่ต้องการ

document

 

3. เลือกเอกสารที่ต้องการ upload > Open

เอกสาร

4. ตัวอย่าง ไฟล์เอกสารที่ upload มาเก็บไว้ใน กล่องเก็บไฟล์ (File Manager)

5

Related Post

Comments

comments