คู่มือการใช้งาน

การใช้งาน Page เพจ

เพจ (Page) คือ การสร้างหน้าเนื้อหาของข้อมูล เพื่อนำมาแสดงผลในเว็บไซต์ ระบบจะแบ่งเพจออกเป็น 3 ประเภท
คือ Static Page , Section Page และ System Page

Static Page เลย์เอาท์จากระบบ
เป็นหน้าเพจที่ใช้ในการใส่ข้อมูลเนื้อหาที่เป็นรูปภาพ ข้อความ หรือ YouTube โดยจะเป็นการจัดวางรูปแบบ
เลย์เอาท์ที่ระบบกำหนด

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > หน้าเพจ
2. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเพจ

3. เลือกประเภทเพจ เป็น Static Page เลย์เอาท์จากระบบ

4. กรอกรายละเอียด

● ชื่อ เป็นการกำหนดชื่อของเพจให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น สร้างหน้าเพจนี้เป็นข้อมูล
รายละเอียดบริษัทหรือร้านค้า ก็ตั้งชื่อเพจว่าเกี่ยวกับเรา

● Title หัวข้อที่แสดงอยู่ที่ Tab Browser เช่น เพจเกี่ยวกับเรา ตั้งชื่อ Title ว่า เกี่ยวกับ
Makewebeasy รับทำเว็บไซต์

● Description คือ คำอธิบายเพจสั้น ๆ เพื่อไปแสดงในคำค้นหาของ Google ว่ารายละเอียด
ของหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร

● Keyword คือ การกำหนดคำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เช่น รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบเว็บ,
ทำเว็บฟรี เป็นต้น โดย Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย

● Url เป็นการกำหนดที่อยู่ของหน้าเพจเช่น เว็บไซต์มีชื่อว่า
https://www.makewebeasy.com สร้างหน้าเพจเกี่ยวกับเรา กรอก Url เป็น
aboutus-makewebeasy ดังนั้นที่อยู่ของหน้าเพจนี้คือ
https://www.makewebeasy.com/about-makewebeasy

5. รูปแบบเลย์เอาท์ที่ระบบกำหนดให้มีทั้งหมด 7 รูปแบบ สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่
มีได้ โดยการคลิกเลือกไปที่รูปนั้น

6. ตัวเลือกการสร้างเมนู หมายถึง สามารถสร้างเพจหน้าเนื้อหาเป็น เมนูบน หรือ เมนูด้านข้างได้ โดยการ
คลิกเลือก แต่หากไม่คลิกเลือก เพจก็จะไม่ถูกสร้างเป็นเมนู ซึ่งหากไม่สร้างเพจเป็นเมนู จะสามารถนำ
เพจไปใช้ได้กับ การที่คลิกรูปภาพหรือข้อความแล้วแสดงรายละเอียดเนื้อหาเพจ แทนการคลิกจากเมนู
⬜ เมนูบน
⬜ เมนูด้านข้าง

7. กดปุ่มบันทึก


                                             ตัวอย่างการใช้ Layout แบบรูปภาพสลับกับข้อความ

                    ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่มีการเพิ่มเติมข้อความ และรูปภาพตาม Layout ที่ตั้งมาให้

 

การสร้าง Section Page เพจเซคชั่น

เป็นหน้าเพจที่แบ่งออกเป็นเซคชั่นเหมือนหน้าแรก (Home) ภายในเพจหน้าเดียวกันสามารถแสดงข้อมูลได้
หลากหลาย เช่น เซคชั่นแรกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรา เซคชั่นที่สองแสดงอัลบั้มรูปภาพบริษัทหรือร้านค้า เซคชั่น
ที่สามแสดงกล่องข้อความสำหรับไว้ติดต่อ โดยการสร้างเซคชั่นต่อเพจแนะนำว่าไม่ควรเกิน 6 เซคชั่น

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > หน้าเพจ
2. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเพจ

3. เลือกประเภทเพจ เป็น Section Page เพจเซคชั่น

4. กรอกรายละเอียด

ชื่อ เป็นการกำหนดชื่อของเพจให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น สร้างหน้าเพจนี้เป็นข้อมูล
รายละเอียดบริษัทหรือร้านค้า ก็ตั้งชื่อเพจว่าเกี่ยวกับเรา

Title หัวข้อที่แสดงอยู่ที่ Tab Browser เช่น เพจเกี่ยวกับ
เรา ตั้งชื่อ Title ว่า เกี่ยวกับ Makewebeasy รับทำเว็บไซต์

Description คือ คำอธิบายเพจสั้น ๆ เพื่อไปแสดงในคำค้นหาของ Google ว่ารายละเอียด
ของหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร

Keyword คือ การกำหนดคำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เช่น รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบ
เว็บ,ทำเว็บฟรี เป็นต้น โดย Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย

● Url เป็นการกำหนดที่อยู่ของหน้าเพจเช่น เว็บไซต์มีชื่อว่า
https://www.makewebeasy.com สร้างหน้าเพจเกี่ยวกับเรา กรอก Url เป็น
aboutus-makewebeasy ดังนั้นที่อยู่ของหน้าเพจนี้คือ
https://www.makewebeasy.com/about-makewebeasy

5. ตัวเลือกการสร้างเมนู หมายถึง สามารถสร้างเพจหน้าเนื้อหาเป็น เมนูบน หรือ เมนูด้านข้างได้ โดยการ
คลิกเลือก แต่หากไม่คลิกเลือก เพจก็จะไม่ถูกสร้างเป็นเมนู ซึ่งหากไม่สร้างเพจเป็นเมนู จะสามารถนำ
เพจไปใช้ได้กับ การที่คลิกรูปภาพหรือข้อความแล้วแสดงรายละเอียดเนื้อหาเพจ แทนการคลิกจากเมนู
⬜ เมนูบน
⬜ เมนูด้านข้าง

6. กดปุ่มบันทึก
7. กดบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปที่หน้าเพจ ให้คลิก > หากต้องการเพิ่มเซคชั่น คลิก ให้คลิก
ตรงส่วนนี้

8. ระบบจะพามาที่ ส่วนของเนื้อหา > เซคชั่น
9. เลือก เพจเซคชั่นที่ต้องการสร้าง
10. คลิก + เพิ่มเซคชั่น

11. กรอกรายละเอียด
ชื่อเซคชั่น โดยชื่อของเซคชั่นควรตั้งให้สอดคล้องกับเนื้อ เพื่อง่ายต่อการจัดการโดยในส่วน
ของชื่อจะไม่แสดงบนเว็บไซต์ เช่น สร้างเซคชั่นแสดงสินค้าขายดี ก็ตั้งชื่อเซคชั่น ว่า สินค้าขายดี
เลือกเซคชั่น ประเภทของเซคชั่นแบ่งออกเป็น 13 ประเภท คือ

Customize – ข้อมูลรูปภาพ ข้อความ YouTube และ Google map
Content – ข้อมูลรายละเอียดข่าวสารหรือบทความ
Product – ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
Contact us – กล่องข้อความไว้ติดต่อร้านค้า / บริษัท
Slide – รูปภาพสไลด์ ภาพเคลื่อนไหว
Gallery – อัลบั้มรูปภาพ
Photos – รูปภาพ
Forum – กระทู้เว็บบอร์ด
FAQ – คำถามที่พบบ่อย
Event calendar – ปฏิทินกิจกรรม งานอีเว้นท์ ประชาสัมพันธ์
Banner Ads – แบนเนอร์โฆษณา
Instagram Feed – รูปภาพจาก Instagram
Rss Feed – รับข่าวสาร บทความ ผ่านระบบ Rss

12. กดปุ่มบันทึก
13. หากต้องการเพิ่มเซคชั่นถัดไป ให้กลับไปที่ ส่วนของเนื้อหา > เซคชั่น
14. เลือก เพจเซคชั่นที่ต้องการสร้าง คลิก + เพิ่มเซคชั่น จากนั้นทำเหมือนเดิมตามรายละเอียดด้านบน
จะได้เซคชั่นใหม่เพิ่มขึ้นมา (แนะนำว่าไม่ควรเกิน 6 เซคชั่น)

ตัวอย่างการเพิ่มเซคชั่น โดยเลือกเซคชั่นแรกเป็น Slide และเซคชั่นที่สองเป็น Product ที่แสดง
                                                       สินค้าตามที่กำหนด

 

System Page เพจจากระบบ

เป็นหน้าเพจที่แสดงข้อมูลจากระบบ เช่น เพจติดต่อเรา เมื่อสร้างเพจไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม แค่เปิดหน้าเพจอย่าง
เดียว เพราะระบบได้มีรูปแบบเพจให้แล้ว

1. ไปที่เมนู ออกแบบ > หน้าเพจ
2. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเพจ

3. เลือกประเภทเพจ เป็น System Page เพจจากระบบ
ประเภทของเพจแบ่งออกเป็น 13 ประเภท

● ระบบ ข่าว/บทความ
● ระบบ สินค้าทั้งหมด
● ระบบ ชิ้นสินค้า
● ระบบ อัลบั้มทั้งหมด
● ระบบ อัลบั้ม
● ระบบ ฟอรั่ม
● ระบบ ติดต่อเรา
● ระบบ คำถามที่พบบ่อย
● ระบบ ปฏิทินกิจกรรม
● ระบบ แบบฟอร์มออนไลน์
● ระบบ ตรวจสอบสถานะพัสดุ
● ระบบ ชำระเงินออนไลน์
● ระบบ แจ้งการชำระเงิน

4. เมื่อเลือกประเภทเพจได้แล้ว จะต้องกรอกรายละเอียด

ชื่อ เป็นการกำหนดชื่อของเพจให้สอดคล้องกับเนื้อหา เช่น สร้างหน้าเพจนี้เป็นข้อมูล
รายละเอียดบริษัทหรือร้านค้า ก็ตั้งชื่อเพจว่าเกี่ยวกับเรา

Title หัวข้อที่แสดงอยู่ที่ Tab Browser เช่น เพจเกี่ยวกับเรา ตั้งชื่อ Title ว่า เกี่ยวกับ
Makewebeasy รับทำเว็บไซต์

Description คือ คำอธิบายเพจสั้น ๆ เพื่อไปแสดงในคำค้นหาของ Google ว่ารายละเอียด
ของหน้านี้เกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร

Keyword คือ การกำหนดคำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เช่น รับทำเว็บไซต์,รับออกแบบ
เว็บ,ทำเว็บฟรี เป็นต้น โดย Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาด้วย

Url ในกรณีที่เป็นเพจจากระบบ URL จะกรอกให้อัตโนมัติ

เพิ่มเติม : เพจบางประเภทจะต้องมีการเลือกหมวดหมู่ เช่น เพจข่าวบทความ เพจสินค้า โดยระบบจะตั้ง
ค่าเริ่มต้นให้แสดงทั้งหมด หมายความว่า หน้าเพจนี้จะแสดงข่าวบทความ หรือสินค้าทั้งหมดในเว็บไซต์
แต่หากไม่ต้องการให้แสดงทั้งหมด สร้างหน้าเพจแยกเป็นหมวดหมู่ ก็ให้ระบุเลือกหมวดหมู่ก่อน

5. ตัวเลือกการสร้างเมนู หมายถึง สามารถสร้างเพจหน้าเนื้อหาเป็น เมนูบน หรือ เมนูด้านข้างได้ โดยการ
คลิกเลือก แต่หากไม่คลิกเลือก เพจก็จะไม่ถูกสร้างเป็นเมนู ซึ่งหากไม่สร้างเพจเป็นเมนู จะสามารถนำ
เพจไปใช้ได้กับ การที่คลิกรูปภาพหรือข้อความแล้วแสดงรายละเอียดเนื้อหาเพจ แทนการคลิกจากเมนู
⬜ เมนูบน
⬜ เมนูด้านข้าง

6. กดปุ่มบันทึก

       ตัวอย่างการสร้างเพจโดยเลือกรูปแบบ สินค้าทั้งหมด

Related Post