คู่มือการใช้งาน

ป้องกันการคัดลอกข้อมูล

ป้องกันการคัดลอกข้อมูล

เป็นการป้องกันข้อมูลจากบุคคลที่ไม่หวังดีที่เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อ Copy ข้อความหรือรูปภาพ ไปใช้ จากการ
คลิกขวาแล้วกดบันทึกรูปภาพ หรือคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุม

1. ไปที่ จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > ป้องกันการคัดลอกข้อมูล
2. ป้องกันการคัดลอกข้อมูล กด เปิด

3. คลิกที่ปุ่มบันทึก

Related Post