คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)
คู่มือการใช้งาน, การจัดการระบบหลังบ้าน, การตั้งค่าระบบต่างๆ ในเว็บไซต์ (Site Setting)

วิธีการขอ Google Sign-In Client ID สำหรับใช้งาน Google Sign-In

วิธีการขอ Google Sign-In Client ID สำหรับใช้งาน Google Sign-In

1.เข้าไปที่ https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-in

2.คลิกที่ปุ่ม Configure a project

 

3.หากยังไม่ได้ Login ให้เข้าใช้งานด้วยบัญชี Gmail  จากนั้นคลิก NEXT (หาก login ใช้งานไว้แล้ว ระบบจะพาไปที่ข้อ 4. )

 

4.คลิกที่ตัวเลือกselect box แล้วเลือก + Create a new project

 

5.ตั้งชื่อ Project (เช่น My Project) แล้วกดปุ่ม NEXT

 

6.ตั้งชื่อ Product name (เช่น ชื่อร้านค้าเป็นภาษาอังกฤษ) แล้วกดปุ่ม NEXT

 

7.คลิกที่ตัวเลือก select box เลือก Web browser แล้วใส่ URL เว็บไซต์ของท่าน (เช่น https://www.makewebeasy.com/) แล้วกดปุ่ม CREATE

 

 

8.จะได้ Client ID สำหรับใช้งาน Google Sign-In

 

9.นำค่า Client ID มาใส่ในช่อง Google Sign-In Client ID ที่หน้า ตั้งค่า Google API แล้วตั้งค่าเปิดใช้งานระบบ Google Sign-In

Related Post