วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top ประโยชน์ของการจัดการส่วนนี้ จะช่วยให้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของส่วน Header หรือ Top ของเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างเช่น อยากให้ Logo อยู่ตรงกลาง และมีเมนูอยู่ใต้ Logo เป็นต้น

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top

1.ไปที่ Design

2.เลือก Page

3.เลือก Top > Layout

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 1

 

4. รูปแบบ Layout จะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ

  • Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน)

หากเลือกแบบ Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน) ให้คลิกที่รูป จากนั้นกด Save

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 2

ตัวอย่างการแสดงผลของ Layout Menu on Top (เมนูอยู่ด้านบน)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 3

 

  • Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้)

หากเลือกแบบ Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้) ให้คลิกที่รูป จากนั้นกด Save 

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 4          วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 4-1

 

ตัวอย่างการแสดงผลของ Menu on Bottom (เมนูอยู่ด้านใต้)

วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 5     วิธีการจัดการ Layout ส่วน Top 6

Related Post

Comments

comments