วิธีการจัดการ Logo ในเว็บไซต์

การจัดการ Logo ในเว็บไซต์ มีเพื่อให้เจ้าของร้านได้อัพรูปสินค้า หรือ Text ที่เป็นโลโก้ ของร้าน ซึ่งตัวโลโก้ จะเป็นแบรนด์ของร้านนั้นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างแบรนด์ เพราะไม่ว่าทำการค้า หรือทำธุรกิจอะไรก็ตาม โลโก้ ที่เป็นสัญลักษณ์ในธุรกิจ จะทำหน้าที่บอกคนอื่นๆ ว่าธุรกิจของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร หรือให้บริการเกี่ยวกับอะไร

1. ไปที่ Top
2. เลือก Logo

1

3. ตรง Logo type เลือก Image หรือ Text
ถ้า Image เป็นการใส่รูป ส่วน Text เป็นการใส่ข้อความ
ตัวอย่าง Image ใส่รูปเป็นโลโก้
ให้เลือก Image > Choose > อัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้าไป

2

4. การกำหนดขนาดของ Logo สามารถทำได้ 2 แบบ คือ
Auto : ขนาดของภาพโลโก้จะปรับขนาดอัตโนมัติ ตามขนาดไฟล์ภาพจริงของ Logo นั้นๆ
Fixed : ขนาดภาพโลโก้จะถูกกำหนดขนาดไซต์ตามที่ระบุ
ตามตัวอย่าง ทีมงานจะเลือกขนากของ Logo เป็น แบบ Auto เพื่อ ให้ Logo แสดงผลตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้

5. บันทึก

3

6. ตัวอย่าง โลโก้รูปภาพที่อยู่ในส่วน Top ของเว็บไซต์

4

 

Related Post

Comments

comments

Tagstop