การจัดการ Logo ในเว็บไซต์ มีเพื่อให้เจ้าของร้านได้อัพรูปสินค้า หรือ Text ที่เป็นโลโก้ ของร้าน ซึ่งตัวโลโก้ จะเป็นแบรนด์ของร้านนั้นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างแบรนด์ เพราะไม่ว่าทำการค้า หรือทำธุรกิจอะไรก็ตาม โลโก้ ที่เป็นสัญลักษณ์ในธุรกิจ จะทำหน้าที่บอกคนอื่นๆ ว่าธุรกิจของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร หรือให้บริการเกี่ยวกับอะไร

วิธีการจัดการ Logo ในเว็บไซต์

1.ไปที่ Design
2.เลือก Top
3.เลือก Logo

1

4.ตรง Logo type เลือก Image หรือ Text
ถ้า Image เป็นการใส่รูป ส่วน Text เป็นการใส่ข้อความ

ตัวอย่าง จะใส่รูปเป็นโลโก้
ให้เลือก Image > Choose > อัพโหลดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้ามา

5.กด บันทึก

2

6.ตัวอย่างการแสดงผล

3

Related Post

Comments

comments

Tagstop