คู่มือการใช้งาน, การตกแต่งเว็บไซต์(Design)

วิธีการตกแต่งตัวอักษร (Font) ในเว็บไซต์

วิธีการตกแต่งตัวอักษร (Font) ในเว็บไซต์ สามารถปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร สี ขนาดตัวอักษร สีเมื่อถูกเมาส์ชี้ และสีลิ้งค์ ตามรูปแบบแต่ละตำแหน่งของเว็บไซต์ที่ต้องการได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการตกแต่งตัวอักษร (Font) ในเว็บไซต์

1. เลือกเมนู Design
2. เลือกเมนู Font Style
คลิกเลือกปรับ font Style ตามตำแหน่ง ที่ต้องการแก้ไข
H2 : ตำแหน่ง Title page
H4 : ตำแหน่ง Product, Content name, Pice
P : ตำแหน่ง Intro, description, General
A : ตำแหน่ง Link
เมื่อเลือกปรับแต่งตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก

เลือกfont

 

ตัวอย่าง รูปแบบตัวอักษร (Font) ที่ปรับแต่ง

สีfont

Related Post