วิธีการตั้งค่าแบบฟอร์ม (Form Setting)

การตั้งค่าแบบฟอร์ม (Form Setting) สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ตั้งค่าข้อความแสดงความขอบคุณ เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อความขอบคุณตามที่ตั้งค่าไว้

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ (Manage)

2. คลิกเลือก แบบฟอร์มออนไลน์ (Forms)

3. คลิกเลือก ตั้งค่าแบบฟอร์ม (Form Setting)

4. กรอกข้อความแสดงความขอบคุณ ที่ต้องการแสดง

ตัวอย่าง

 

Related Post

Comments

comments