วิธีการเปลี่ยนรูปแบบ Template

การเปลี่ยนรูปแบบ template ในหน้าเว็บไซต์ สามารถเลือกเปลี่ยนรูปแบบจากเทมเพลตได้ในระบบ ตามรูปแบบดีไซต์ที่ใกล้เคียงกับธุรกิจหรือรูปแบบดีไซต์ที่เราชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดีไซต์ และปรับแต่งเว็บไซต์ ซึ่งสามารถอิงจากรูปแบบเทมเพลตหรือปรับแต่งเพิ่มเติมไม่อิงเทมเพลตก็สามารถทำได้เช่นกัน มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู design ส่วนของการปรับแต่งเว็บไซต์

เทมเพลต

 

2. เลือกเมนู Template เพื่อเลือกเทมเพลตที่ต้องการ

เลือกเทมเพลต

 

3. เลือก Choose เทมเพลตที่ต้องการ
4. เลือก เปลี่ยนเทมเพลตตามรูปแบบที่ต้องการ
เปลี่ยน, คงข้อมูลเดิม : เทมเพลตเปลี่ยนใหม่ ข้อมูลในหน้าแรกยังคงข้อมูลหน้าแรกเหมือนเดิม
เปลี่ยน, ใช้ข้อมูลจากเทมเพลตใหม่ : เทมเพลตเปลี่ยนใหม่ ข้อมูลในหน้าแรกเปลี่ยนใหม่เหมือนรูปแบบจากเทมเพลต

เลือกรูปแบบเทมเพลต

 

5. เลือกรูปแบบเทมเพลตที่ต้องการ คลิก OK

ตกลงเลือกเทมเพลต

Related Post

Comments

comments